NONG: Vellykket rettet emisjon på 133,7 millioner kroner i nye egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennomført en vellykket rettet emisjon av 3.509.281 egenkapitalbevis med bruttoproveny på 133,7 millioner kroner. Emisjonen var rettet mot Sparebankstiftelsen  SpareBank 1 Nord-Norge, samt et mindre antall større nye institusjonelle investorer i Norge og andre land.

 

Den rettede emisjonen på 133,7 millioner kroner er en del av bankens annonserte totale rettede emisjon med bruttoproveny på inntil 150 millioner kroner, hvorav en allerede gjennomført ansatteemisjon utgjør 16,3 millioner kroner. Resultatet av ansatteemisjonen ble annonsert samtidig med resultatet fra fortrinnsrettsemisjonen den 1. juni 2011. Kapitalforhøyelsen relatert til ansatteemisjonen og den gjennomførte rettede emisjonen vil bli registrert samtidig, i henhold til tidsplan som beskrevet under.

 

Den rettede emisjonen, inkludert ansatteemisjonen, representerer en økning av eierandelskapitalen med nærmere 6,6 prosent. Tegningskursen for den rettede emisjonen er fastsatt basert på markedsvilkår og er den volumveide gjennomsnittskursen for SpareBank 1 Nord-Norges egenkapitalbevis 20. juni 2011 og utgjør således 38,096 kroner pr. egenkapitalbevis.

 

Den rettede emisjonen gjennomføres i henhold til styrefullmakt gitt av representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge den 30. mars 2011.

 

Etter registrering av kapitalforhøyelsen relatert til den rettede emisjonen og ansatteemisjonen vil den utstedte eierandelskapitalen i SpareBank 1 Nord-Norge være 1.654.419.025 kroner bestående av 66.176.761 egenkapitalbevis, hver pålydende 25 kroner. De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje ca. 28. juni 2011. De nye egenkapitalbevisene vil bli levert til investorenes VPS-konti ca. 29. juni 2011, og vil kunne handles på Oslo Børs fra samme dag.

 

Den rettede emisjonen er tilrettelagt av Arctic Securities, Argo Securities og SpareBank 1 Nord-Norge Markets.

 

Tromsø, 21. juni 2011

 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Adm.dir. Hans Olav Karde:                 +47 901 51981
Viseadm.dir. Oddmund Åsen:            + 47 906 72 757
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes:     +47 905 19 774

 

Om SpareBank 1 Nord-Norge:

 

SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og  produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og om lag 101 000
forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

 

SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner