Nord-Norge – en nasjonal vekstmulighet

Report this content

Nordnorsk eksport forventes å vokse med 7 prosent i 2015. – Nord-Norge representerer en nasjonal vekstmulighet, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Pressemelding fra SpareBank 1 Nord-Norge, 5. mai 2015

I dag slippes vårens utgave av Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Det viser at Norge preges av lav vekst i oljeindustrien. Nå står Nord-Norge frem som et vekstområde i den nasjonale økonomien. Mens norsk eksport forventes å vokse med 1 prosent i 2015, viser vekstanslaget for Nord-Norge en eksportvekst på 7 prosent i samme periode. Infrastruktur er nøkkelen for videre vekst i landsdelen.

- Utviklingen i verdensøkonomien skaper gode vilkår for vekst i Nord-Norge. Landsdelen eksporterer varer som verdens ønsker å kjøpe og vi er mindre berørt av den negative utviklingen innenfor olje og gass. Kombinert med lav kronekurs gir dette svært gode vekstutsikter for eksporten i 2015, sier Jan-Frode Janson.

Omstillingsmotor i Nord

I tillegg til en eksportvekst som ligger langt over de nasjonale prognoser, vil Nord-Norge i 2015 ha en høyere investeringsvekst enn resten av landet.

- Store offentlige investeringer i infrastruktur og en relativ liten olje- og gassindustri i landsdelen gir høyere investeringsvekst i Nord-Norge enn i resten av landet. Kombinasjonen god eksportvekst og høy investeringsvekst vil kunne gjøre Nord-Norge til en nasjonal motor for omstilling, sier Janson.

Transport nøkkel til videre vekst

For å realisere vekstmulighetene må nordnorske varer kunne bringes ut i verden på en effektiv og forutsigbar måte. Dette krever økte investeringer i transportsektoren.

- Skal vi ta ut vekstpotensialet for nordnorske eksportbedrifter, må det investeres i transport. Her må vi som landsdel enes om en helhetlig plan for transportinvesteringer som møter behovene til næringslivet. De investeringene som gir størst effekt for næringslivet må prioriteres, sier Janson.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Vårens utgave av Konjunkturbarometer for Nord-Norge finner du på www.kbnn.no!

Her kan du laste ned bilder av konsernsjef Jan-Frode Janson: 
https://www.sparebank1.no/nord-norge/pressebilder-av-konsernsjef-jan-frode-janson/ia1268435172911?refId=1233149354637

Pressemelding KB Vår 2015

Abonner

Dokumenter og linker