Nordnorsk finanskonsern fortsetter veksten

Report this content

SpareBank 1 Nord-Norges resultat for 1. kvartal 2017 viser solid vekst. Særlig på personmarkedet.

– Vi har hatt stø kurs gjennom hele 2016, og det er gledelig å se at utviklingen fortsetter også i det nye året, sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Konsernet presenterer i dag et resultat før skatt for første kvartal på 391 millioner kroner, mot 344 millioner kroner for samme periode i 2016.

Avkastning på topp internasjonalt nivå

For fjerde året på rad er den økonomiske veksten høyere i Nord-Norge enn i resten av landet. Landsdelen har gått fra å være en subsidiert utkant og til å bli en netto leverandør til Norge. Konsernsjefen erkjenner at veksten konsernet har hatt i perioden henger sammen med dette:

– Nordnorsk næringsliv har over flere år nå opplevd høyere vekst enn resten av landet. En lav kronekurs er bra for eksportnæringene, og oppmykingen av forholdet til Kina som vi nå ser bidrar også til videre fremgang. Våre resultater er selvsagt påvirket av dette. Når det går godt for Nord-Norge, går det også bra for landsdelens finanskonsern. Men samtidig er vår vekst også tuftet på grep vi har gjort. Vi har de siste årene rendyrket vår kjernevirksomhet, og har avsluttet engasjementer som ligger på siden av dette. Det har gitt resultater, og vår avkastning er i toppklasse.

Samarbeid, Innovasjon og digitalisering

De gode resultatene styrker konsernet, og muliggjør videre vekst.

– Vi ønsker å tilby enda bedre tjenester til alle våre kunder. Da tror vi at våre selskaper innenfor eiendomsmegling, bank, finans og regnskap gjensidig kan forsterke hverandre – til beste for kunden. Vi har derfor startet et program for å sikre innovasjon og utvikling av alle våre tjenester fremover, sier Janson.

Også innovasjon og digitalisering er ifølge konsernsjefen viktige områder i tiden som kommer.

– Her setter vi kundene først, og målet er trygge, enkle og raske tjenester som er skreddersydd for kunden. For eksempel er vi foreløpig eneste bank som direkte henter inn dokumentasjon fra Altinn for kunder som søker om boliglån. Og nylig lanserte vi billigere bilforsikring til kunder som kjører trygt. Innføringer av roboter, som vi kaller for digitale assistenter, frigir tid for våre ansatte. Dette muliggjør en mer effektiv ressursutnyttelse og gjør også at våre ansatte kan bruke enda mer tid på å de gode kundeopplevelsene, sier Janson.

Boliglån til flere

Fra nyttår trådte nye boliglånsforskrifter i kraft, noe som skal bidra til å bremse veksten i boligprisene. Selv om banken har justert praksis i tråd med ny forskrift, melder SpareBank 1 Nord-Norge om en volumvekst på 9,6 prosent på lån til personmarkedet.

– Vi har opplevd en økning i antall kunder, og tar markedsandeler i Nord-Norge. Også innskuddsveksten er høy. Det er et uttrykk for den veksten Nord-Norge har opplevd. Trenden med at nordnorske kunder velger det nordnorske finanskonsernet fortsetter. Det er jeg selvfølgelig svært glad for, forteller Janson.

Ikke bare er den gode utviklingen bra for konsernet, men som den største eieren får Nord-Norge ta del i utbyttet.

– Når det går bra for det nordnorske finanskonsernet, er det bra for konsernets største eier. I 2017 vil vi dele ut over 100 millioner i samfunnsutbytte til gode prosjekter i landsdelen. Resultatet i første kvartal gir et godt grunnlag for at vi også i 2017 skal skape et resultat som gir grunnlag for et fortsatt betydelig samfunnsutbytte til Nord-Norge, avslutter Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge - resultat 1. kvartal 2017:

  • Resultat før skatt 391 mill kroner (344 mill kroner)
  • Resultat etter skatt 313 mill kroner (275 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 11,6 % (11,0 %)
  • Netto inntekter på finansielle eiendeler 115 mill kroner (80 mill kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 måneder 8,4 % (5,0 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder 7,4 % (9,3 %)
  • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,3 % (13,9 %)

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

For pressefoto se Flickr.

Kvartalsrapport og presentasjon finnes på snn.no.

Abonner