Nordnorske sparebanker med millionstøtte til nordnorsk alpin-VM

Report this content

Sparebanken Narvik, Ofoten Sparebank, Harstad Sparebank og SpareBank 1 Nord-Norge gir tre millioner kroner til arbeidet med å utarbeide søknad om alpin-VM i 2025 i Narvik.

Sparebanken Narvik, Ofoten Sparebank, Harstad Sparebank og SpareBank 1 Nord-Norge gir tre millioner kroner til arbeidet med å utarbeide søknad om alpin-VM i 2025 i Narvik.

FELLES PRESSEMELDING FRA FIRE NORDNORSKE SPAREBANKER

– Alpin-VM vil være et fantastisk løft for Narvik og Narvik-fjellet! Det vil ha stor betydning for lokalt næringsliv, bidra til å skape bolyst og kan inspirere unge mennesker i Narvik, sier administrerende direktør Elling Berntsen i Sparebanken Narvik.

Han mener det er en selvfølge at også næringslivet bidrar, dersom Nord-Norge og Narvik skal lykkes med å bli valgt som arrangør. Denne gangen er det derfor hele fire nordnorske sparebanker som bidrar til prosjektet. Pengene går til Alpin-VM 2025 AS sitt arbeid med å utarbeide søknaden om verdensmesterskapet.

– Vi håper naturligvis at flere aktører blir med på et nordnorsk spleiselag, sier Berntsen.

Samfunnet eier bankene

– For oss er dette naturlig å støtte. Folk i Nord-Norge eier en del av sparebankene. Går vi med overskudd, får derfor samfunnet sin del av utbyttet. Det skal bidra til bolyst og utvikling av lokalsamfunnet, og alpin-VM i Nord-Norge og Narvik gjør nettopp dette, forklarer banksjef Sigve Stokland i Ofoten Sparebank.

Tror på ringvirkninger

Også Harstad Sparebank er med på spleiselaget, fordi et slikt arrangement ikke bare kommer Narvik til gode.

– Selv om det er Narvik som er søkerbyen, vil dette bli et nordnorsk alpin-VM. Arrangementet vil gi ringvirkninger for hele regionen og landsdelen. Ikke bare må nordnorsk næringsliv bidra med leveranser frem mot arrangementet, men det gir også kunnskapsbygging om utvikling av produkter i verdensklasse. Får vi det til, vil et alpin-VM være et glimrende utstillingsvindu mot verden – for hele Nord-Norge, sier banksjef Tore Karlsen i Harstad Sparebank.

Samarbeid er nøkkelen

Et alpin-VM i Narvik vil bli et av Nord-Norges største arrangement noensinne. Det sendes direkte på 27 TV-stasjoner og vil kreve 2000 frivillige. Narvik kommune har fått støtte som søkerby fra de tre nordnorske idrettskretsene. De har tidligere hatt World Cup, men sikter nå mot et VM i 2025.

– Hvis Nord-Norge skal levere arrangementer i verdensklasse, må vi dra lasset sammen – slik som sparebankfamilien gjør nå. Denne gangen er det Narvik som påtar seg å være vertskap for et stort, nordnorsk arrangement. En annen gang kan det være Alta, Harstad, Bodø, Mo i Rana eller Tromsø. De store løftene må Nord-Norge gjøre sammen. Derfor er vi stolt over å kunne gi dette bidraget til Nord-Norge og Narvik, sammen med de andre nordnorske sparebankene, sier konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Kontaktpersoner:

  • Elling Berntsen, adm. dir i Sparebanken Narvik – mobil: 416 35 337
  • Sigve Stokland, banksjef i Ofoten Sparebank – mobil: 916 83 645
  • Tore Karlsen, banksjef i Harstad Sparebank – mobil: 909 12 370
  • Petter Høiseth, konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge – mobil: 415 05 035

Vedlagte bilde kan brukes fritt til redaksjonell omtale. Fra venstre: Elling Berntsen (Sparebanken Narvik), Petter Høiseth (SpareBank 1 Nord-Norge), Tore Karlsen (Harstad Sparebank) og Sigve Stokland (Ofoten Sparebank). Foto: Rune Dahl

Abonner

Multimedia

Multimedia