Ny banksjef i Vest-Finnmark

SpareBank 1 Nord-Norge har tilsatt Jens-Bernhard Thomassen som ny banksjef i Vest-Finnmark.

Pressemelding fra SpareBank 1 Nord-Norge, 17. mars 2015

Thomassen får ansvaret for Finanssenter Vest- Finnmark, som omfatter kystkommunene fra Hasvik i vest til Berlevåg i øst. Den nye banksjefen får kontorsted i Hammerfest, og tiltrer stillingen 1. juli.

- Jens- Bernhard Thomassen var det naturlige førstevalget blant søkerne når banksjefstillingen i Hammerfest skulle besettes. Han har solid bankerfaring og ledelseserfaring. Hans kompetanse og erfaring fra betjening av næringskunder passer
godt med ansvaret han får med å forsterke vår satsing og posisjon i næringsmarkedet i Hammerfest og Vest-Finnmark, sier Per Trygve Holmgren, SpareBank 1 Nord-Norges konserndirektør for region Finnmark.

Jens-Bernhard Thomassen er 44 år og er bosatt i Hammerfest. Han kommer fra stillingen som konstituert banksjef for bedriftsmarked Finnmark i DNB. Thomassen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i en spennende region som jeg kjenner godt. SpareBank 1 Nord-Norge er en bank med Nord-Norge som referansepunkt. Sammen med flinke medarbeidere gir dette et solid grunnlag for å levere på våre verdier, nær og dyktig, sier Jens-Bernhard Thomassen.

Kontaktpersoner:
Per Trygve Holmgren, konserndirektør Finnmark, telefon 911 21 491
Jens-Bernhard Thomassen, ny banksjef Finanssenter Vest-Finnmark, telefon 905 86 249

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.