Ny banksjef i Vest-Finnmark

SpareBank 1 Nord-Norge har tilsatt Jens-Bernhard Thomassen som ny banksjef i Vest-Finnmark.

Pressemelding fra SpareBank 1 Nord-Norge, 17. mars 2015

Thomassen får ansvaret for Finanssenter Vest- Finnmark, som omfatter kystkommunene fra Hasvik i vest til Berlevåg i øst. Den nye banksjefen får kontorsted i Hammerfest, og tiltrer stillingen 1. juli.

- Jens- Bernhard Thomassen var det naturlige førstevalget blant søkerne når banksjefstillingen i Hammerfest skulle besettes. Han har solid bankerfaring og ledelseserfaring. Hans kompetanse og erfaring fra betjening av næringskunder passer
godt med ansvaret han får med å forsterke vår satsing og posisjon i næringsmarkedet i Hammerfest og Vest-Finnmark, sier Per Trygve Holmgren, SpareBank 1 Nord-Norges konserndirektør for region Finnmark.

Jens-Bernhard Thomassen er 44 år og er bosatt i Hammerfest. Han kommer fra stillingen som konstituert banksjef for bedriftsmarked Finnmark i DNB. Thomassen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i en spennende region som jeg kjenner godt. SpareBank 1 Nord-Norge er en bank med Nord-Norge som referansepunkt. Sammen med flinke medarbeidere gir dette et solid grunnlag for å levere på våre verdier, nær og dyktig, sier Jens-Bernhard Thomassen.

Kontaktpersoner:
Per Trygve Holmgren, konserndirektør Finnmark, telefon 911 21 491
Jens-Bernhard Thomassen, ny banksjef Finanssenter Vest-Finnmark, telefon 905 86 249