Ny daglig leder for SpareBank 1 Nord-Norges KulturnæringsstiftelseSpareBank 1 Nord-Norge etablerte i mars 2012 bankens kulturnæringsstiftelse. Stiftelsen skal bidra til utviklingen av en raskt voksende kulturnæring i Nord-Norge. Bjørn Eirik Olsen ser fram til å ta fatt på den spennende oppgaven.

- Med kultur som byggestein tror jeg det kan åpne seg en rekke nye og langsiktige næringsmuligheter i nord, også inn mot andre næringer. I dette bildet må kultur anerkjennes som tøff og tung kunnskap, ikke bare en hyggefaktor. I sitt arbeid skal stiftelsen ha god grasrotkontakt, og vi vil bidra til fokus, samspill og utvikling, sier Olsen.

Formålet med SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen i SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde i Nord-Norge og på Svalbard. Bidragene fra stiftelsen kan ytes gjennom regulære tilskudd, lån eller investeringer. Fra oppstarten disponerer stiftelsen 100 millioner kroner.

Mange har vist interesse for jobben som daglig leder for den nyetablerte stiftelsen. Styret har kommet fram til en kandidat som kan ivareta den kulturfaglige dimensjonen og som i tillegg har kommersiell og administrativ kompetanse.

- Jeg er glad for ansettelsen og ser fram til å samarbeide med Bjørn Eirik Olsen for å løse vårt viktige oppdrag, sier styreleder Bjørn Simensen.

Daglig leder Bjørn Eirik Olsen tiltrer stillingen 1. september 2012.

Kontaktpersoner:
Daglig leder Bjørn Eirik Olsen, mobil 952 17 749
Styreleder Bjørn Simensen, mobil 901 38 493

Tromsø, 14. august 2012
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner