Ny i toppledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge

Nina Wihuri (36) fra Tromsø går inn i toppledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge. Juristen skal lede enheten for Compliance og Corporate governance. 

Wihuri kommer fra stillingen som konsernkoordinator i SpareBank 1 Nord-Norge, der hun har vært ett år. Hun kom da fra Tromsø kommune, der hun var juridisk rådgiver ved tidligere byrådsleders kontor, en stilling hun også har hatt i Oslo kommune.

Fornøyd konsernsjef

– Vi er veldig glade for å få Nina med på laget. Hun har virkelig markert seg det året hun har vært i konsernet, og har egenskaper som gjør at vi er sikker på at hun er den rette til å lede disse svært viktige områdene, sier konsernsjef sier Jan-Frode Janson.

Med ansettelsen av Wihuri øker også kvinneandelen i konsernledelsen.

– Det er jeg selvsagt glad for, men dette dreier seg om kompetanse og egnethet mer enn noe annet, sier konsernsjefen.

Enheten for Compliance og Corporate governance er nyetablert, områdene var tidligere delt.

– I den nye enheten ligger blant annet ansvaret for kvalitet i beslutningsprosessene og styringsdokumentene til sentrale organer som representantskap, styret, konsernledelse og underliggende styringsfora, samt generalforsamlingene i øvrige selskaper i konsernet. I tillegg til det som har med compliance å gjøre, sier Janson.

Gleder seg

Wihuri ser fram til å begynne i jobben.

– Å få lede denne enheten er en spennende utfordring for meg. På virksomhetsstyringssiden mener jeg vi har mye å lære fra offentlig virksomhet, spesielt når det gjelder struktur og systematikk. Erfaringen derfra kan gi grunnlag for en kombinasjon som vi kan dra stor nytte av fremover. Compliance er også et område som bare blir viktigere, og det stilles stadig strengere krav når det gjelder drift av finansinstitusjoner. Det å overholde regelverket er essensielt også for å ivareta tilliten i markedet.

Wihuri påpeker at også bekjempelse av hvitvasking er et sentralt ansvarsområde i den nye enheten.

– Hvitvasking er ikke noe nytt fenomen, men endrer seg stadig i form og øker i omfang.  Å være i front på forebygging og bekjempelse av dette er sentralt i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Her er vi godt rustet med faglig dyktige medarbeidere som daglig jobber med å avdekke uregelmessige pengetransaksjoner og kundeforhold, sier Wihuri.   

Kontaktperson:

Nina Wihuri - mobil 482 92 772

Abonner

Multimedia

Multimedia