Ny konstituert direktør for kapitalmarked i SpareBank 1 Nord-Norge

Report this content

Jon Christoffersen (40) er konstituert som leder for SNN Kapitalmarked, som er bankens avdeling for investeringstjenester til både privat- og bedriftsmarkedet. Han overtar jobben 1. september, når nåværende direktør Tom Robin Solstad-Nøis starter i ny jobb i Coop Nord. 

Christoffersen har en master i økonomi og administrasjon fra UiT Norges arktiske universitet. Han har jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge siden 2008, både som senior rentemegler og senior porteføljeforvalter. 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge: 

  • Liv B. Ulriksen, konsernsjef, telefon 957 31 130 
  • Tom Robin Solstad-Nøis, avtroppende direktør SNN Kapitalmarked, telefon 958 21 408 
  • Jon Christoffersen, påtroppende konstituert direktør SNN Kapitalmarked, telefon 916 30 574 

Dokumenter og linker