Nytt ansvarlig lån 350 millioner kroner

SpareBank 1 Nord-Norge legger ut et åpent ansvarlig lån på 350 millioner kroner med innbetaling  17.juli 2009 og forfall 17.juli 2019, med tilbakekjøpsrett for lånetaker 17.juli 2014. Tilrettelegger for lånet er Nordea Markets og Swedbank Markets. Lånet har en fast rente på 8,35 % de første 5 årene, og går over til flytende rente på 3 mnd.nibor + 5,20 % den neste 5 års perioden dersom lånet løper videre. Formålet med låneopptaket er refinansiering av et ansvarlige lån som har innfrielsesrett i februar 2010

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner