Nytt godt resultat fra SpareBank 1 Nord-Norge, 377 mill kroner i overskudd første halvår i år

SpareBank 1 Nord-Norge fortsetter å levere gode resultater. I dag legges halvårstallene for 2006 fram, og disse viser et overskudd etter tap, men før skatt på 377 mill kroner. Dette er 70 mill kroner, eller 23 %, bedre enn for samme periode i fjor. Forvaltningskapitalen har økt med 6 840 mill kroner (15,3 %) til 51 496 mill kroner, og det er første gang den passerer 50 mrd kroner.
 
Det gode resultatet skyldes økt salg av pensjons- og spareprodukter, lave tap, kostnadskontroll samt sterk økning i resultatene fra datterselskapene. Bankens andel av det gode halvårsresultatet i SpareBank 1 Gruppen AS er også et positivt bidrag.
 
Engasjerte medarbeidere i hele konsernet gjør en stor og viktig innsats. Mindre kredittrisiko i markedet forteller om en god personlig økonomi og et næringsliv i landsdelen som går godt.
 
Utlånsveksten de siste 12 mnd er 10,3 % (14,8 % i personmarkedet og 2,6 % i næringslivsmarkedet). Innskuddsveksten er i samme periode på 11,2 % (5,4 % i personmarkedet og 18,6 % fra næringsliv og offentlig sektor).
 
Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 18,14 %. Overskudd per grunnfondsbevis er på 10,93 kroner.
 
Hovedstyret er godt fornøyd med konsernets resultat for 1. halvår 2006.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
 
Se også bankens hjemmeside: www.snn.no
 
Tromsø, 9. august 2006

for Sparebanken Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
Fullstendig rapport inklusive tabeller, samt presentasjon av rapporten, kan lastes ned fra følgende linker:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.