Økt digitalisering fører til færre bankansatte

Økt digitalisering, endret kundeadferd og behov for omstilling fører til overtallighet i SpareBank 1 Nord-Norge. Nå tilbyr finanskonsernet frivillige sluttpakker til sine medarbeidere.

Samfunnet digitaliseres og kundeadferden er i endring i mange bransjer, blant dem finansbransjen. Nå omstiller SpareBank 1 Nord-Norge virksomheten for å møte kundenes forventninger til en moderne landsdelsbank.

Digitalisering

Bruken av mobilbank og nettbank øker sterkt. Mens knapt noen benyttet mobilbank i 2012, står denne tjenesten i dag for over 60 % av alle transaksjoner innenfor personmarkedet. En konsekvens av denne utviklingen er at antall ansatte i bank reduseres. Dette gjelder også i SpareBank 1 Nord-Norge.

- SpareBank 1 Nord-Norge skal være en sterk og solid landsdelsbank. Nå omstiller vi virksomheten for å tilpasse oss nye krav og forventninger hos kundene våre. En del av omstillingen handler om forsterket utvikling av digitale tjenester i samarbeid med SpareBank 1-alliansen. En annen handler om en ny enhet for digitale tjenester, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Som en del av omstillingen ruster landsdelsbanken også opp 16 finanssentre i Nord-Norge. Disse skal tilby rådgivning og finanstjenester fra hele tjenestespekteret til SpareBank 1 Nord-Norge konsernet.

Frivillige sluttpakker

- Økt digitalisering og endret kundeadferd fører også til overtallighet i vårt konsern. Dette ønsker vi å løse gjennom et tilbud om frivillige sluttpakker til våre medarbeidere. Vi tar høyde for at om lag 100 av konsernets drøye 900 medarbeidere takker ja til den frivillige sluttpakken, sier Janson.

I omstillingsarbeidet har det vært åpen og god dialog mellom ledelsen, vernetjenesten og de tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge.

- Kommunikasjonen mellom tillitsvalgte og ledelsen har vært preget av åpenhet og tydelighet. Vi mener det er en fordel at vi foretar en omstilling mens vi ennå har handlingsrom til å skape gode løsninger for den enkelte medarbeider, sier hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Nummer 1 i Nord-Norge

Resultatet av moderniseringen er at SpareBank 1 Nord-Norge forsterker sin posisjon som en sterk og selvstendig landsdelsbank.

- Vi skal være nr. 1 i Nord-Norge. Det skal vi oppnå ved å kombinere moderniseringen av konsernet med det SpareBank 1 Nord-Norge er kjent for; nærhet til kunden, et brennende engasjement for Nord-Norge og verdiskaping i landsdelen, avslutter Jan-Frode Janson.

Kontaktpersoner:

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil: 909 75 183
  • Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001
  • Konserndirektør Finnmark, Trond Hanssen, mobil 412 22 300
  • Konserndirektør Troms, Christian Overvaag, mobil 909 64 488
  • Konserndirektør Hålogaland, Lasse Hagerupsen, mobil 975 02 197
  • Konserndirektør Salten, Trude Glad, mobil 977 17 670
  • Konserndirektør Helgeland, Hanne Nordgård, mobil 481 11 876

Last ned pressebilder av konsernsjef Jan-Frode Janson på snn.no

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.