Økt eierfokus i SpareBank 1 Markets

Report this content

SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Samarbeidende Sparebanker, Sparebanken Hedmark og LO blir direkte eiere i SpareBank 1 Markets.

SpareBank 1 Markets, som har hatt SpareBank 1 Gruppen AS som hovedaksjonær (98%), vil med planlagt virkning fra tredje kvartal 2013 få ny eierstruktur ved at SpareBank 1 Gruppen selger sine aksjer i selskapet. SpareBank 1 Markets vil derved eies direkte av SpareBank 1 SMN (24%), SpareBank 1 Nord-Norge (24%), Samarbeidende Sparebanker (24%), Sparebanken Hedmark (15%), LO (12%) og ansatte (2%).

- Ved at bankene blir direkte eiere i SpareBank 1 Markets, legges forholdene enda bedre til rette for en helhetlig bedriftsmarkeds- og kapitalmarkedsstrategi for SpareBank 1-bankene. Dette vil gi bedriftskundene til bankene et bedre tilbud og derigjennom styrke bankenes konkurransekraft. Sammen med lønnsomhetsforbedrende tiltak vil vi oppnå bedre resultater for selskapet og avkastning for eierbankene, sier Jan-Frode Janson, styreleder i SpareBank 1 Markets og konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

- SpareBank 1 Markets står foran en spennende tid, hvor noen av landets mest interessante markeder gjøres enda mer tilgjengelig for oss. Vår kompetanse og erfaring skal sammen med eierbankene bidra til å tydeliggjøre vår nasjonale posisjon, sier administrerende direktør Martin Hagen i SpareBank 1 Markets.

Virksomhet i Tromsø, Trondheim og Oslo

SpareBank 1 Markets vil samtidig overta deler av verdipapirvirksomheten til SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN, fordelt på 4 årsverk i Tromsø og 12 årsverk i Trondheim. Dette gjelder tjenestene corporate finance, aksjehandel og analyse.

- Integreringen vil bidra til å styrke aktiviteten lokalt. Gjennom et tettere samarbeid mellom SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge vil alliansen fremstå enda mer kompetent og attraktivt i Nord-Norge. Det gir økt tilstedeværelse i vårt markedsområde, og vi ser et betydelig vekstpotensial, sier direktør for markets i SpareBank 1 Nord-Norge Tom Robin Solstad-Nøis.

SpareBank 1 Markets vil styrke virksomheten i Tromsø og Trondheim, og alle overtatte ansatte vil beholde dagens geografiske arbeidssted. SpareBank 1 SMN vil i tillegg videreføre tjenester som obligasjonshandel og rente/valuta videreføres med samme eierskap som i dag.

SpareBank 1 SR-Bank har valgt ikke å gå inn som eier i SpareBank 1 Markets. SpareBank 1 SR Markets i Stavanger vil fortsatt ha et tett og utfyllende samarbeid med SpareBank 1 Markets. 

SpareBank 1 Gruppen selger sine aksjer i SpareBank 1 Markets for 145 millioner kroner. I forbindelse med endringen av eierstruktur har SpareBank 1 Gruppen foretatt en nedskriving av eierposten på 122 millioner kroner per 30. juni 2013.

Transaksjonen forutsetter nødvendige styregodkjennelser samt godkjennelse fra Finanstilsynet.

Tromsø, 12. august 2013

for SpareBank 1 Nord-Norge


Stig-Arne Engen

kommunikasjonsdirektør

 

Kontaktpersoner:
Styreleder Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Markets, tlf 909 75 183

Konserndirektør Rolf-Eigil Bygdnes i SpareBank 1 Nord-Norge, tlf. 905 19 774


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner