Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2014 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av 1. kvartals regnskap for 2014 for SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø tirsdag 6. mai 2014 kl. 10.00.

Pressekonferansen vil bli holdt i Rødbanken, 2. etg., Storgata 65, Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate.

Vel møtt!

Tromsø, 2. mai 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Geir Håvard Hanssen
kommunikasjonssjef