Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2014 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av 1. kvartals regnskap for 2014 for SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø tirsdag 6. mai 2014 kl. 10.00.

Pressekonferansen vil bli holdt i Rødbanken, 2. etg., Storgata 65, Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate.

Vel møtt!

Tromsø, 2. mai 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Geir Håvard Hanssen
kommunikasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.