Presentasjon av høstens Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Tirsdag 4. november 2014 presenterer konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge høstens Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB).

KB gis ut to ganger per år av SpareBank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. KB har som formål å sette dagsordenen i nordnorsk samfunnsdebatt.

Tema i KB: Nordnorsk eksport
Tema i Arena: Med verden som marked

Kjøreplan for lanseringen tirsdag 4. november
Sted: Sparebankens festsal, 3.etg. Inngang fra Fr. Langes gate  

Kl. 08.00: Arrangementet innledes med servering av frokost.
Kl. 08.30: Presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge ved Konsernsjef Jan-Frode Janson.

Etter presentasjonen blir det anledning for pressen til å gjøre individuelle intervjuer med konsernsjef Jan-Frode Janson.

Presentasjonen kan også følges live via vår hjemmeside www.snn.no. Du kan lese Konjunkturbarometeret for Nord-Norge ved å besøke vår nettside www.kbnn.no.

Vel møtt!

Tromsø, 31. oktober 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Geir Håvard Hanssen kommunikasjonssjef

Abonner