Presentasjon av vårens Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Mandag 19. mai 2014 presenterer konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge vårens Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB).

KB gis ut to ganger per år av SpareBank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. KB har som formål å sette dagsordenen i nordnorsk samfunnsdebatt. Vårens utgave analyserer som vanlig utviklingen innenfor samfunns- og næringsliv i landsdelen.

I ARENA er temaet denne gangen ”God ledelse for fremtiden”.

Kjøreplan for lanseringen mandag 19. mai
Sted: Sparebankens festsal, 3.etg. Inngang fra Fr. Langes gate

Kl. 08.00: Arrangementet innledes med servering av frokost.
Kl. 08.30: Presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge ved
Konsernsjef Jan-Frode Janson.
Kl. 09.30: Individuelle pressemøter med konsernsjef Jan-Frode Janson

Etter presentasjonen blir det anledning for pressen til å gjøre individuelle intervjuer med konsernsjef Jan-Frode Janson. Dersom det er ønskelig med tid til individuelt intervju, ber vi om at dere gir tilbakemelding på kommunikasjon@snn.no.

Presentasjonen kan også følges live via vår hjemmeside www.snn.no. Du kan lese Konjunkturbarometeret for Nord-Norge ved å besøke vår nettside www.kbnn.no.

Vel møtt!

Tromsø, 15. mai 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Geir Håvard Hanssen
kommunikasjonssjef

Abonner

Dokumenter og linker