Representantskapsmøte 10 mars 2009

REPRESENTANTSKAPSMØTE
 
 
Det innkalles til representantskapsmøte
 
tirsdag 10. mars 2009 kl 13.00
i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.
 
 
Til behandling foreligger:
 
sak 1/2009        Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2009        Årsoppgjøret 2008
sak 3/2009        Disposisjon av gavefondet
sak 4/2009        Revisjonshonorar 2008
sak 5/2009        Kontrollkomitéens melding
sak 6/2009        Kjøp/pant egne grunnfondsbevis
sak 7/2009        Opptak av ansvarlig lån - myndighetenes tiltakspakke
sak 8/2009        Retningslinjer godtgjørelser for ledende ansatte
 
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                       Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                       adm. direktør
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner