REPRESENTANTSKAPSMØTE 11. mars 2009

REPRESENTANTSKAPSMØTE
 
 
Det innkalles til representantskapsmøte
 
onsdag 11. mars 2009 kl 09.00
i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.
 
 
Til behandling foreligger:
 
sak    9/2009   Valg av tillitsvalgte
sak  10/2009   Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
 
 
 
 

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                       Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                       adm. direktør
 
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner