Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2014

Se vedlagte rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75
183 eller konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774.

Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 6. mai 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Geir Håvard Hanssen
kommunikasjonssjef