Samfunnsløft for samisk språk og talenter

Report this content

I dag slipper Riddu Riđđu programmet for årets festival. SpareBank 1 Nord-Norge har fått se noen av hemmelighetene på forhånd, og kvitterer med 750.000 i støtte fra Samfunnsløftet. 

Støtten fra Samfunnsløftet skal blant annet gå til festivalens arbeid blant barn for at de samiske språkene kan være i levende og naturlig bruk i samfunnet.

– Riddu Riđđu har en egen barnefestival, der målet er at barn skal få kjennskap til samisk språk gjennom aktiviteter og lek. Under FNs år for urfolksspråk, setter SpareBank 1 Nord-Norge av inntil 1 million kroner til ulike prosjekt som styrker de samiske språkene. Riddu Riđđus barnefestival er et slikt prosjekt, men vi ønsker oss fortsatt søknader fra enda flere. Samfunnsløftet skal på ulike måter bidra til å styrke identiteten og tilhørigheten i nord. Språk er et sentralt element for det, og for mange i vår landsdel betyr det et av våre samiske språk, sier banksjef Hege Olaussen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Arena for samfunnsdebatt
– Riddu Riđđu har siden 1991 jobbet for å skape stolthet for samiske ungdommer og å være en stemme for verdens urfolk. Gjennom programmet ønsker vi å underholde, men også overraske og skape samtaler for hva det betyr å være urfolk i dag. Nord-Norge trenger møteplasser der samisk kultur og urfolkskultur står i sentrum, sier festivalsjef Sandra Márjá West.

Festivalens funksjon som møteplass og debattarena er også en del av begrunnelsen for at Riddu Riđđu får en større støtte fra Samfunnsløftet enn banken har gått inn med noen gang tidligere.

– Riddu Riđđu er mer enn en festival i klassisk forstand. Gjennom debatter og seminarer blir dagene i Kåfjord også en viktig arena for samfunnsdebatten om nord i nord, og ikke minst om minoritetspolitikken. Det er et tema med stor betydning for hele landsdelen, sier Olaussen.

Kunstnerisk talentutvikling over flere år

450.000 kroner av støtten fra Samfunnsløftet er øremerket Riddu Riđđus talentprogram Riddu Sessions, som skal arbeide for å utvikle unge samiske talent de neste tre årene. Talent Norge har som formål å være en arenabygger og spydspiss for talentutvikling innen kunst og kultur i hele landet, og matcher SpareBank 1 Nord-Norges støtte med ytterligere 450 000 kroner. I tillegg bistår de med verdifull kunstfaglig mentoring og veiledning. Gjennom dette samarbeidet får altså Riddu Riđđu til sammen nesten en million kroner til å utvikle samiske kunstnere.

­ Riddu Sessions skal øke den samiske skaperkraften og sikre at vi fortsatt har en jevn vekst av dyktige og nyskapende samiske kunstnere innenfor alle sjangre, sier festivalsjef Sandra Márjá West.

Samisk versjon av pressemeldingen finner du her:
https://nyhetssenter.sparebank1.no/snn/2019/05/03/servodatlokten-samegielaide-ja-taleanttaide/

For mer informasjon:

  • Sandra Márjá West, festivalsjef Riddu Riđđu: 934 08 355
  • Hege Olaussen, banksjef SpareBank 1 Nord-Norge: 970 18 196