Schjøtt-Pedersen innstilt som ny styreleder

Tidligere statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er innstilt som ny styreleder i SpareBank 1 Nord-Norge.

Pressemelding fra SpareBank 1 Nord-Norge, 12.02.2015

Etter en 10 år som styreleder i SpareBank 1 Nord-Norge har nåværende styreleder, Kjell Olav Pettersen, meddelt valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg. Det er i dag klart at valgkomiteen har innstilt tidligere statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som ny styreleder i landsdelsbanken.

- Etter en grundig prosess har vi innstilt Karl Eirik Scjøtt-Pedersen som ny styreleder i SpareBank 1 Nord-Norge, sier leder av valgkomiteen Charlotte Ringkjøb. 

Valget av ny styreleder finner sted på SpareBank 1 Nord-Norges representantskapsmøte 25. mars 2015.

Spesiell kunnskap om finansnæringen
Schjøtt-Pedersen var fra 1985 til 2009 valgt stortingsrepresentant for Finnmark. Han har i to perioder vært leder av Stortingets finanskomite. Han var fiskeriminister fra 1996-1997, finansminister fra 2000-2001, statssekretær og stabssjef ved statsministerens kontor fra 2006-2009 og statsråd ved statsministerens kontor fra 2009 -2013. 

- Valgkomiteen har lagt vekt på Schjøtt-Pedersens dype kunnskap om Nord-Norge og hans engasjement for nordnorsk næringsliv og næringspolitikk. Som leder av Stortingets finanskomite og som finansminister har han også opparbeidet seg spesiell kunnskap om finansnæringen. Denne bakgrunnen gjør at valgkomiteen innstiller Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som leder for styret i SpareBank1 Nord-Norge, sier Ringkjøb.

Avventer valget
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen avventer representantskapets valg av styreleder.

- Jeg vil naturlig nok avvente representantskapets behandling 25. mars. Jeg er imidlertid glad og ydmyk for den tillit valgkomiteen har vist meg gjennom sin innstilling, sier Schjøtt-Pedersen.

- SpareBank 1 Nord-Norge er en del av Norges nest største finansgruppering, SpareBank 1 Alliansen, og en sentral bidragsyter til utviklingen av den nordnorske landsdelen. Denne kombinasjonen er spennende og motiverende, sier Schjøtt-Pedersen.

Kontaktpersoner:
Leder av valgkomiteen Charlotte Ringkjøb, mobil 950 62 665