Selvstendig næringsdrivende kan gå glipp av millionbeløp (pressemelding)

Et flertall av de 100 000 selvstendig næringsdrivende i Norge kan gå glipp av betydelige skattefradrag for 2007, dersom de ikke tegner avtale om obligatorisk tjenestepensjon før utgangen av mars 2008. Få kjenner imidlertid til muligheten, ifølge beregning fra SpareBank 1 Livsforsikring.

For de vel 100 000 privatpersonene som driver egen næringsvirksomhet i Norge, er OTP en meget gunstig spareordning. Staten lar nemlig næringsdrivende trekke OTP-innbetalinger fra næringsinntekten når skatt skal fastsettes for 2007. I realiteten betyr det at staten betaler ca. halvparten del av pensjonssparingen. Fristen for avtaleinngåelse er satt til 15. februar 2008.
 
- Beregninger basert på selvstendig næringsdrivende kunder i SpareBank 1-alliansen viser at mange også i Nord-Norge kan gå glipp av en svært gunstig form for pensjonssparing, dersom de ikke handler raskt, sier Ole Jørgen Ørjavik, ansvarlig for pensjon på bedriftsmarked i SpareBank 1 Nord-Norge. SpareBank 1 Nord-Norge har satt en frist på 15. februar for inngåelse av pensjonsavtale med tilbakevirkende kraft for 2007.
 
Tusenlapper for den enkelte
For en selvstendig næringsdrivende med årlig personinntekt på 400 000 kroner, vil maksimal OTP-sparing på 13 328 kroner for regnskapsåret 2007 innebære 5158 kroner i spart skatt. For en med personinntekt på 600 000 kroner og maksimal sparing på 21 328 kroner, vil spart skatt utgjøre 10 173 kroner. Dette betyr at kostnadene ved å bygge opp en god tilleggspensjon, som utbetales i tillegg til Folketygden fra fylte 67 år og i minst 10 år, reduseres betydelig med OTP.
 
Lav kjennskap er årsaken
Hovedårsaken til manglende bruk av denne spareordningen skyldes lav kjennskap. OTP for næringsdrivende ble innført i 2006. Mange vet heller ikke at pensjonsordningen åpner for at de næringsdrivende kan inkludere en forsikring som sikrer videreført pensjonssparing hvis man selv skulle bli arbeidsufør. Samtidig kan sparingen forvaltes med årlig avkastningsgaranti, i bank eller basert på ønsket sammensetning av verdipapirfond.
 
Kontaktperson:
Ole Jørgen Ørjavik, Banksjef pensjon Bedriftsmarked Troms, SpareBank 1 Nord-Norge
Mob: 959 24 470
E-post: ole.jorgen.orjavik@snn.no
 
Vedlagt finnes regneeksempel, samt foto av Ole Jørgen Ørjavik.
 
 
Tromsø, 5. februar 2008
For SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef
 
 
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.