Slik kan Brexit påvirke nordnorske bedrifter

Report this content

Selv om det er langt fra Berlevåg og Bodø til Birmingham og Brussel, kan Storbritannias utmelding av EU skape trøbbel for næringslivet i nord.

Etter 45 års medlemskap er Storbritannia på vei ut av EU. I Nord-Norge kan både sjømatnæringen og reiselivet få merke konsekvensene av Brexit. Det viser en fersk rapport fra Kunnskapsbanken, SpareBank 1 Nord-Norges nye nettsted med oppdatert viten om økonomisk og samfunnsrelatert utvikling for og om Nord-Norge.

– Næringslivet i Nord-Norge er sterkt rettet mot eksport av varer og tjenester til utlandet. Dette har sikret fart i den nordnorske økonomien og skjermet landsdelen i perioder som har vært preget av nasjonal oppbremsing. Samtidig gjør det landsdelen sårbar for økonomisk uro og nedgang i andre deler av verden, sier Tom Robin Solstad-Nøis, direktør i SpareBank 1 Nord-Norge Markets.

I forrige uke ble Storbritannias statsminister Theresa Mays framforhandlede utmeldingsavtale nedstemt i det britiske parlamentet for andre gang. Parlamentet vedtok dagen etter å utelukke å gå ut av EU uten å ha en avtale på plass. Samtidig nærmer den fastsatte datoen for utmeldingen seg med stormskritt.

– Britene skulle egentlig være ute av EU 29. mars. Parlamentet har nå blitt enige om å søke EU om en utsettelse av Brexit-datoen. Det er foreløpig svært usikkert hva som skjer videre. Det er uklart hvor lang utsettelse EU går med på, og fortsatt gjenstår det å forhandle fram en avtale som britene kan enes om, sier Markets-direktøren.

Kan bli dramatisk

Hvis britene lykkes med å stable en slik avtale på beina, kan man trolig unngå altfor store økonomiske skadevirkninger, både i Storbritannia og i EU. Om man derimot ikke skulle bli enige om en avtale, risikerer man en såkalt «hard Brexit». Da vil konsekvensene bli langt mer dramatiske, og vi vil merke Brexit også i Nord-Norge.

– Nord-Norge har et eksportrettet næringsliv, og Storbritannia er et viktig marked for mange av landsdelens største næringer. Noen av disse, som petroleumsnæringen, vil i liten grad berøres av Brexit. Sjømatnæringen i Nord-Norge kan imidlertid bli sterkt berørt, på kort sikt i form av tidskrevende grensekontroller ved eksport av norsk sjømat til Storbritannia og på lengre sikt i form av svekket tilgang til det britiske markedet, sier Solstad-Nøis.

Markets-direktøren peker også på at reiselivsnæringen i Nord-Norge kan merke følgene av en avtaleløs brexit i form av færre britiske turister i landsdelen.

Kunnskapsbanken

​​Brexit-rapporten er en del av SpareBank 1 Nord-Norges nye satsing på kunnskap om og for Nord-Norge.

– Vi ønsker å tilgjengeliggjøre kunnskap som videreutvikler Nord-Norge og som kan skape en modig og framtidsrettet agenda. Kunnskapsbanken er nettstedet med oppdatert viten om økonomisk og samfunnsrelatert utvikling for og om Nord-Norge, sier prosjektleder og redaktør Audhild Dahlstrøm.

På nettsiden kbnn.no vil du finne spesialrapporter og podcaster om dagsaktuelle temaer, i tillegg til det tradisjonelle Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Og ikke minst en samling av nordnorsk statistikk og data i en betaversjon av verktøyet Telleren.

– Målet er å bygge et brukervennlig verktøy som gir folk og bedrifter i landsdelen et tydelig bilde av nordnorsk data. Alle snakker om data. Men data er først gull når de blir tilgjengeliggjort og brukt, sier Dahlstrøm.

Her kan du lese hele rapporten om hvordan Brexit kan påvirke Nord-Norge. 

Kontaktpersoner:

  • Tom Robin Solstad-Nøis, direktør SpareBank 1 Nord-Norge Markets, telefon 958 21 408
  • Audhild Dahlstrøm, prosjektleder og redaktør for Kunnskapsbanken, telefon 907 98 610
  • Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef SpareBank 1 Nord-Norge, telefon 951 26 576