Søker etter Nord-Norges beste på digitalt salg og kunderelasjoner

SpareBank 1 Nord-Norge oppretter ny stilling som konserndirektør for salg og kunderelasjoner.

Samfunnet digitaliseres og kundeadferden er i endring i mange bransjer, blant dem finansbransjen. SpareBank 1 Nord-Norge omstiller virksomheten for å møte kundenes forventninger til en moderne landsdelsbank. Som et ledd i denne moderniseringen, søker SpareBank 1 Nord-Norge nå etter et nytt medlem i konsernledelsen.

- For å vinne kampen om Nord-Norge har vi opprettet en ny stilling som konserndirektør for salg og kunderelasjoner. Den nye konserndirektøren skal være en spydspiss på salg og digitale løsninger, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Ny enhet for digitale tjenester
Konserndirektøren vil få ansvaret for å lede en helt ny enhet for salg og kunderelasjoner. Den nye organisasjonsenheten vil blant annet bestå av et salgsrettet kundesenter, markedsføring, produkter og konsernets spesialister på plassering og forsikring.  I tillegg vil salgsstøtte til bankens fem regioner være en sentral oppgave.

- SpareBank 1 Nord-Norge skal være en sterk og solid landsdelsbank. Nå omstiller vi virksomheten for å tilpasse oss nye krav og forventninger hos kundene våre. Vi opplever at stadig flere ønsker å kjøpe våre produkter gjennom de nye kanalene, sier Janson.

Søker etter landsdelens beste
Konsernsjef Janson håper å ha sin nye konserndirektør på plass i løpet av første kvartal 2016.

- Vi søker etter Nord-Norges beste på salg og kunderelasjoner.  Det er ikke nødvendig å ha erfaring fra bank eller finansbransjen. Det viktigste er ledererfaring, dokumenterte salgsresultater og solid kjennskap til – og interesse for – digitale løsninger, sier konsernsjefen.

- Vi skal være nr. 1 i Nord-Norge. Det skal vi oppnå ved å kombinere moderniseringen av konsernet med det SpareBank 1 Nord-Norge er kjent for; nærhet til kunden, et brennende engasjement for Nord-Norge og verdiskaping i landsdelen, avslutter Jan-Frode Janson.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil: 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner