Solid 1. kvartal for SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge leverer nær en halv milliard i resultat per 1. kvartal 2014. 

- Resultatet per 1. kvartal er svært godt. Dette skyldes dels sterk drift, og dels gevinst ved salg av bankens andel i betalingsformidlingsselskapet Nets, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Driftsresultatet før skatt ble på 473 millioner kroner, mot 235 millioner kroner per første kvartal i fjor.

Solid egenkapital
SpareBank 1 Nord-Norge har brukt de sterke resultatene i 2013 til bygge opp en solid egenkapital. Fra inngang på fjoråret til i dag er kjernekapitalandelen til SpareBank 1 Nord-Norge økt fra 12,30 % til 12,86 %.

- Kapitalnivået i SpareBank 1 Nord-Norge er helt på topp blant norske storbanker. Denne utviklingen er i tråd med myndighetenes krav, og den gjør at vi kan vokse betydelig i tiden fremover. Nord-Norge har en estimert BNP-vekst for 2014 på 4 prosent, noe som er det dobbelte av landsgjennomsnittet. For SpareBank 1 Nord-Norge er det viktig å kunne ta del i den veksten landsdel er inne i, sier Janson.

Styrket posisjon som landsdelsbank
SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom det siste året hatt fokus på konsernets kjernevirksomhet. Konsernets regionleder har fått utvidede fullmakter og det er lagt til rette for kortreiste beslutninger for de nordnorske bankkundene. Dette har styrket SpareBank 1 Nord-Norges posisjon som landsdelsbank.

- Med 100 milliarder i forvaltning og over 920 årsverk tilstede i våre 94 kontorer og lokalbanker har SpareBank 1 Nord-Norge en dominerende rolle i Nord-Norge. Med landsdelen som vår største eier blir 90 prosent av overskuddet igjen i landsdelen, sier Janson.

Forsterket mandat til regionene
For å forsterke rollen som Nord-Norges eget finanskonsern forenkler SpareBank 1 Nord-Norge organiseringen av konsernfunksjonene og styrker mandatet til regionkontorene. Den nye organiseringen samler flere funksjoner på færre konserndirektører og gir et forsterket mandat til bankens fem regionkontorer i Finnmark, Troms, Hålogaland, Salten og Helgeland.

- SpareBank 1 Nord-Norge har jobbet aktivt for å kunderette og forenkle organisasjonen. Som en del av dette arbeidet er det nylig vedtatt å redusere antall enheter og styrke koordineringen av forretningsområdene. Antall ledere er derfor redusert, sier Janson.

Tromsø, 6. mai 2014.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001