Solid årsresultat sikrer vekst

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et årsresultat på over 1,3 milliarder kroner før skatt i 2014. Det gode resultatet styrker bankens soliditet og sikrer at banken kan bidra til den nordnorske veksten.

- 2014 har vært et meget godt år for SpareBank 1 Nord-Norge. Årsresultatet er over konsernets lønnsomhetsmål og skyldes solid bankdrift og god vekst i landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norge solgte i mars 2014 sin eierandel i betalingsløsningsselskapet Nets. Dette salget har, sammen med et sterkt resultat i SpareBank 1 Gruppen, bidratt positivt. Samtidig har avsetninger for mulige tap på konsernets virksomhet i Russland negativinnvirkning på årsresultatet.

For det nordnorske samfunnet og egenkapitalbeviseierne gir det sterke årsresultatet god avkastning. SpareBank 1 Nord-Norge leverer i 2014 en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 prosent, mot 13,0 prosent på samme tid i fjor.

Den nordnorske landsdelen er største eier i SpareBank 1 Nord-Norge med 53 prosent eierandel, mens de resterende 47 prosent er notert på Oslo børs. Basert på børsverdien per 31.01.2015 har verdien av konsernet egenkapital økt med 4,1 milliarder kroner siste to år.

- SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelsbanken for Nord-Norge. Vi har fokus på folk og næringsliv i vår landsdel og 86 prosent av konsernets overskudd blir igjen i Nord-Norge. Det gode årsresultatet styrker vår soliditet og sikrer bankens bidrag til veksten i Nord-Norge, sier Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge kunne i 2014 dele ut 85 millioner kroner i samfunnsutbytte til 436 gode prosjekter i landsdelen.

- Gjennom sponsorvirksomhet og samfunnsutbytte fra SpareBank 1 Nord-Norge fondet, vår kulturnæringsstiftelse og sparebankstiftelse bidrar vi til utviklingen innenfor idrett, kultur og kunnskapsmiljøene i Nord-Norge. Det er en viktig del av å være landsdelsbank, sier Janson. 

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001