Solid resultat fra SpareBank 1 Nord-Norge

Og nå kommer de digitale assistentene

Fredag presenterte SpareBank 1 Nord-Norge regnskapet per 3. kvartal 2017. Tallene viser et driftsresultat før skatt på 1.254 millioner kroner, 55 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.

– Dette er et solid resultat, og det kommer som en konsekvens av en tydelig plan fra konsernets side. Vi har fokusert på det vi kan, nemlig å drive finansvirksomhet i Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Fortsatt vekst i nord

I følge konsernsjefen er vekstutsiktene for nordnorsk økonomi fortsatt gode.

– Veksten i Nord-Norge skyldes i all hovedsak to forhold; sterke eksportnæringer og betydelige private og offentlige investeringer i bygg og anlegg. Den bebudete kronestyrkingen, som ville rammet eksportnæringene, har ikke slått til. Vi tror den positive utviklingen vil fortsette i 2018.

Janson nevner fisk og reiseliv som gode temperaturmålere:

– Vi ser at fisk blir viktigere og viktigere for Nord-Norge og utgjør nå 60 prosent av landsdelens totale eksport. Samtidig fortsetter veksten innenfor turisme, og vi ser en jevn økning i antall gjestedøgn i alle tre fylkene.

Også når det gjelder boligbygging skiller Nord-Norge seg ut:

– Aktiviteten innenfor bygg og anleggsektoren er fortsatt på et høyt nivå, og selv om veksten er blitt redusert er den høyere i nord enn i resten av landet, sier Janson

Digitale assistenter gir bedre kundeopplevelser

Gode resultater gir mulighet for modernisering, og konsernsjefen forteller at SpareBank 1 Nord-Norge nå i utstrakt grad tar i bruk roboter:

– Vi kaller det for digitale assistenter. Nylig fikk vi helt nytt familiemedlem i konsernet, nemlig en chatbot vi har døpt Aurora. Hun er en digital assistent som kan stilles spørsmål om nærmest hva som helst, og hun gir raske og gode svar på det aller meste. Uavhengig av om man spør klokken tre om ettermiddagen, eller klokken tre om natta. Ny teknologi gir fantastiske muligheter, og vi vil bruke det handlingsrommet som gode resultater gir til å være helt i front hva teknologi angår.

Janson forventer flere digitale assistenter i tiden fremover.

– Assistentene vil ta over oppgaver de er egnet til. Det vil skape bedre kundeopplevelser, samtidig som vi frigjør menneskelige ressurser som igjen kan benyttes der de digitale assistentene kommer til kort. For det er fortsatt slik at vi kommer til å satse på lokal tilstedeværelse og lokal kunnskap representert med virkelige mennesker. Det er og blir et strategisk valg som skiller oss fra mange av våre konkurrenter, sier han

SpareBank 1 Nord-Norge - resultat per 3. kvartal 2017 (tall i parentes er tilsvarende periode i 2016):

  • Resultat før skatt 1.254 millioner kroner (1.199 millioner kroner)
  • Resultat etter skatt 1.016 millioner kroner (985 millioner kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,2 % (12,8 %)
  • Netto inntekter på finansielle eiendeler 358 millioner kroner (393 millioner kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 måneder 9 % (6,3 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,6 % (11,7 %)
  • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (15,1 %)

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183
  • Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker