Solid resultat gir mer enn 100 millioner til utvikling av Nord-Norge

Markedsvekst og kostnadsfokus gir uttelling for SpareBank 1 Nord-Norge

Foreløpig årsresultat for SpareBank 1 Nord-Norge viser et overskudd før skatt på 1,54 milliarder kroner. Som største eier får det nordnorske samfunnet 401 millioner i totalt utbytte, hvorav mer enn 100 millioner utbetales i 2017 og resten settes av i stiftelser.

– Med en eiermodell der kundene eier 54 prosent av konsernet betyr overskuddet et rekordstort utbytte til hundrevis av små og store prosjekter som bygger Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Medvind i nord

Konsernets resultat etter fjerde kvartal er 411 millioner kroner høyere enn i 2015.

– Nordnorsk næringsliv har medvind med god vekst i både sjømat, reiseliv og anleggsbransjen. Går det godt for Nord-Norge, gir det også gode rammebetingelser for landsdelsbanken. I 2016 har vi opplevd tilstrømming av mange nye kunder. Det viser at vår forretningsmodell er attraktiv. Gode digitale løsninger og rådgivere med lokalkunnskap som er tilstede i hele landsdelen treffer kundene, forklarer Janson.

Reduserte kostnader

I 2016 har konsernet gjennomført flere tiltak for å effektivisere driften og redusere kostnader. Kostnadene er 2,4 prosent lavere enn i 2015.

– Hele konsernet har jobbet knallhardt for å bedre lønnsomheten.  Også vi merker at konkurransen i finansbransjen blir tøffere. Et sterkt fokus på effektivitet og lønnsomhet er derfor nødvendig for å fortsatt være en sterk, selvstendig landsdelsbank, som leverer på topp internasjonalt nivå, påpeker Janson.

I arbeidet for å bedre lønnsomheten er det også besluttet å avvikle konsernledelsens avtaler om førtidspensjon. Dette er gjort gjennom individuelle avtaler, der man delvis har kompensert bortfallet av førtidspensjon med tildeling av egenkapitalbevis som har bindingstid. Avviklingen vil redusere konsernets årlige kostnader med rundt 5 millioner kroner.

Rustet for fremtiden

SpareBank 1 Nord-Norge erkjenner at man er usikker på det fremtidige konkurransebildet.

– Et resultat som dette ruster oss for framtiden. Vi vet at konkurransen om kundene kommer til å hardne til. Vi har et godt grunnlag å bygge på og kommer til å fortsette arbeidet med utvikle landsdelsbanken, sier Janson.

Konsernsjefen mener fortsatt vekst avhenger av flere parametere.

– Vi satser tungt på digitalisering og automatisering. Vi har alt roboter i gang med å utføre oppgaver som inntil nylig ble utført av mennesker. Slike løsninger vil vi komme til å se flere av. Samtidig skal vi fortsette å dyrke vår egenart. Vi tror den beste kundeverdien skapes gjennom gode digitale løsninger i kombinasjon med lokal tilstedeværelse, lokalkunnskap og dyktige ansatte som brenner for å utvikle landsdelen, sier Janson.

Regnskap 2016 – hovedtall

  • Resultat før skatt: 1 544 mill kr (1 033 mill)
  • EK-avkastning: 12,0 % (9,1 %)
  • Reduserte kostnader: - 2,4 % sammenlignet med 2015 (eks. omstillingskostnader)
  • Moderate utlånstap: 213 mill kr (200 mill), 64 mill kr i 4. kvartal
  • Utbytte: Foreslått kontantutbytte kr 3,45 per EK-bevis (kr. 2,00)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,0 % (13,9 %). Konsernet har nådd kapitalmålet på 14,5 %

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Last ned pressebilder av Jan-Frode Janson fra Flickr.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker