Solid resultat muliggjør nordnorsk vekst

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 1,3 milliarder kroner per tredje kvartal 2014. Banken fremstår nå som en av de mest solide i Norden.

 Det gode resultatet styrker det nordnorske finanskonsernets soliditet i en tid hvor investeringssvikt innenfor petroleum og bolig bremser veksten i Norge.

- Nordnorsk økonomi skjermes fra oppbremsingen nasjonalt av flere sterke eksportnæringer i landsdelen, en oljenæring i tidlig vekstfase, store investeringer i infrastruktur og en stabiliserende offentlig sektor, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

- Vår vurdering er at Nord-Norge har en robust posisjon, med bedre vekstmuligheter enn landet forøvrig. Det gode resultatet styrker SpareBank 1 Nord-Norges soliditet og gjør oss i stand til å følge veksten i nord, sier Janson.

God avkastning for eierne

Resultatet per tredje kvartal preges av høy vekst, solid bankdrift og høye inntekter fra eierskapet i SpareBank 1 Gruppen. Gevinsten fra salget av betalingsløsningsselskapet Nets i mars 2014 har også positiv innvirkning på resultatet.

For det nordnorske samfunnet og egenkapitalbeviseierne er avkastningen fortsatt god. Per tredje kvartal leverer SpareBank 1 Nord-Norge en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,9 prosent, mot 12,9 prosent på samme tid i fjor.

Fokus på nordnorsk økonomi

SpareBank 1 Nord-Norge vil de neste ukene sette fokus på utviklingen i nordnorsk økonomi. Høstens Konjunkturbarometer for Nord-Norge presenteres 4. november 2014 og vil ha et spesielt fokus på nordnorsk eksport.

10. november inviterer SpareBank 1 Nord-Norge, sammen med LO og NHO, til Agenda Nord-Norge. Den nye arenaen samler politikere, byråkrater, akademia og næringslivet i landsdelen. Her vil blant annet en ny mulighetsstudie for landsdelen bli presentert.

- En av hovedkonklusjonene i denne studien er at vekstmulighetene i nord vil kunne ha avgjørende betydning for utviklingen i norsk økonomi. Samtidig gjør det globale markedet at næringslivet må prestere i verdensklasse, sier Janson.

Tromsø, 29.10.2014

Kontaktpersoner
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001