Solid resultat preget av lave tap og god underliggende bankdrift

Report this content

SpareBank1 Nord-Norge leverer et resultat før skatt på 2,1 milliarder kroner. Det er 686 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Lave tap og god kostnadskontroll bidrar positivt.

– Vi leverer et godt resultat både hittil i år og for kvartalet isolert sett. Den underliggende driften er god, og det er jeg svært fornøyd med. I tillegg bidrar ekstraordinære forhold i felleseide SpareBank 1-alliansen til overskuddet. Selv om vi er fornøyd med egen drift er det ingen tvil om at resultatet vårt påvirkes av at det økonomisk sett går godt i landsdelen, sier konsernsjef Petter Høiseth.

Vekstprognose

Dette gjenspeiles også av utlånsveksten til bedriftsmarkedet som hittil i år er på hele 8,3 prosent, som tilsvarer en årsvekst på mer enn 11 prosent. Konsernsjefen trekker også fram at svært lave tap viser hvor sterkt næringslivet i nord står. Utsiktene til fortsatt vekst i nord er gode, men konsernets analyser viser litt mindre optimisme nå enn tidligere.

– Usikkerheten i det internasjonale makrobildet har økt gjennom 2019. Vekstprognosene justeres stadig ned, og IMF meldte nylig at veksten i 2019 trolig blir den laveste siden finanskrisen. Dette kan påvirke den nordnorske økonomien, så her må vi være forberedt, sier Høiseth.

Sterk konkurranse

På privatmarkedet har konsernet en utlånsvekst på 5,6 prosent siste 12 måneder.

– Det er tøff konkurranse, spesielt i boliglånsmarkedet. Kundene er prisbevisste, men våre tall viser at vi er konkurransedyktige. Vi forventer derfor ytterligere vekst, sier Høiseth.

Konsernsjefen understreker at et godt resultat i SpareBank1 Nord-Norge er noe Nord-Norge vil merke.

– Vår eiermodell er slik at landsdelen får den største delen av overskuddet. Hva dette endelig blir vet vi ikke før året er omme, men det er liten tvil om at 2019 vil bli et godt år for alle våre eiere. Utbyttet vil komme både egenkapitalbeviseierne og samfunnet til gode. Det siste gjennom Samfunnsløftet hvor vi investerer i gode prosjekter som utvikler Nord-Norge, sier Høiseth.

Nøkkeltall:

3. kvartal 2019:

  • Resultat før skatt: 2 133 mill. kr. (1 447 mill. kr.)
  • EK-avkastning: 18,9 % (13,3 %)
  • Kostnadsprosent: 34,7 % (42,4 %)
  • Utlånstap: 13 mill. kr. (28 mill. kr.)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,9 % (14,7 %)

Sammenlignbare tall for 2018 i parentes.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Konsernsjef Petter Høiseth, tlf. 415 05 035
  • Konserndirektør for finans, Bengt Olsen, tlf. 975 89 560
  • Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Hele kvartalsrapporten ligger på snn.no/investor.

Flere foto til fri bruk kan lastes ned fra Flickr.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker