Solide tall – til tross for negativ koronaeffekt

Report this content

SpareBank1 Nord-Norge leverer 448 millioner før skatt i første kvartal.

Med en arbeidsledighet som så langt er lavere enn resten av Norge og eksportnæringer som - godt hjulpet av gunstige valutakurser - fortsatt tjener penger, er Nord-Norge mindre koronapåvirket enn landet førøvrig. SpareBank 1 Nord-Norges resultat etter første kvartal 2020 gjenspeiler dette, selv om tallene er påvirket av negative koronaeffekter.

– Vi har lagt bak oss noen helt spesielle måneder. Koronapandemien, nedstengingen av samfunnet, permitteringer og konkurser preger oss på alle måter, også resultatmessig. Det gjør også kursfall på verdipapirer, redusert bidrag fra vår eierandel i SpareBank 1 Gruppen og økte tapsavsetninger, sier konsernsjef Liv Ulriksen.

Fornøyd med tallene

Et resultat før skatt på 448 millioner, og en egenkapitalavkastning på 11,4 prosent er Ulriksen likevel fornøyd med.

– Vi leverer godt, og som forventet vil jeg si. Veksten innenfor personmarkedet er 5,1 prosent, mens veksten i næringslivsmarkedet er på 9,8 prosent siste år. Veksttallene for første kvartal isolert sett er noe svakere, men det er som forventet i den situasjonen vi står i. Selv om tapene i første kvartal har økt sammenlignet med de siste årene, er de etter forholdene moderate. SpareBank 1 Nord-Norge er godt kapitalisert, har en sunn utlånsportefølje og har økonomisk ryggrad til å stå stødig gjennom den stormen som nå preger det økonomiske landskapet.

Konsernet justerer likevel ned sine vekstanslag for 2020.

– Vi tror fortsatt på vekst året sett under ett. Men vi justerer anslagene litt ned i forhold til det vi tidligere har signalisert. SpareBank 1 Nord-Norge har over år levert stabilt 12 prosent i egenkapitalavkastning. Det langsiktige målet om 12 prosent står fast, men grunnet korona er det ikke gitt at vi klarer å nå dette målet i 2020. Det har selvsagt sammenheng med at vi forventer høyere tap, generelt lavere vekst, lavere verdiskapning og lavere kjøpekraft. Dette vil påvirke alle bankers lønnsomhet. Vi er likevel av den oppfatning at vi skal klare å levere en egenkapitalavkastning på linje med, eller bedre, enn de beste bankene, sier Ulriksen.

Samfunnsrollen viktigere enn noensinne

Konsernsjefen mener tiden som kommer blir viktig for Nord-Norge.

– Vi skal inn i en slags gjenoppbyggingsfase. Der skal vi i SpareBank 1 Nord-Norge forvalte vår rolle som både finansinstitusjon, som statens forlengede arm når det gjelder formidling av koronalån, og som bidragsyter gjennom Samfunnsløftet. De siste månedene har vi hjulpet mange kunder med avdragsutsettelser, likviditetslån og med rådgivning om hvordan å komme seg økonomisk gjennom koronakrisen. Det har vært en helt annen hverdag og et helt annet fokus enn tidligere for alle våre ansatte. Også i tiden som kommer forventer vi at mange vil trenge en annen type rådgivning enn normalt. Vi er der for kundene våre, og det skal vi fortsette å være.

Konsernet har satt av 265 millioner kroner til Samfunnsløftet det neste året.

– Pengene skal brukes nettopp til å støtte landsdelen under og etter korona. Det er fint å tenke på at når vi for eksempel gir penger til å bygge en fotballbane, så skaffer dette arbeid til lokale entreprenører. Søndag er det 17. mai, og da har Samfunnsløftets koronadugnad sørget for at mer enn 200 arrangementer over hele landsdelen går av stabelen, og gjør festdagen litt mindre unormal, om jeg kan si det slik. Fortsatt gode resultater for konsernet vårt er en garanti for at gode ting kan skje i Nord-Norge. Det er jeg utrolig stolt av, sier Ulriksen

Nøkkeltall:

Resultat før skatt: 448 mill. kr. (973)

EK-avkastning: 11,4 % (28,1 %)

Kostnadsprosent: 41,6 % (27,5 %)

Utlånstap: 119 mill. kr. (-17)

Ren kjernekapitaldekning: 16,7 % (14,6 %)

(Sammenlignbare tall for 2019 i parentes. I 2019 var første kvartal preget av engangsgevinster)

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Konsernsjef Liv Ulriksen, tlf. 957 31 130
  • Konserndirektør for finans, Bengt Olsen, tlf. 975 89 560
  • Kommunikasjonsdirektør, Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker