SpareBank 1 Markets starter med kapitalforvaltning

SpareBank 1 Markets etablerer kapitalforvaltning som eget forretningsområde med utspring i sterke forvaltningsmiljø i Trondheim og Tromsø.

SpareBank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø av henholdsvis SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i SpareBank 1 Markets’ nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner.

– Kapitalforvaltning blir et nytt og spennende forretningsområde som vil komplettere produkttilbudet i SpareBank 1 Markets. Jeg er overbevist om at dette vil styrke miljøene både i Trondheim og Tromsø. Det er her spesialkompetansen innen kapitalforvaltning finnes, og den skal vi bygge videre på, sier administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets.

Det fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond for å kunne styrke tilbudet av produkter og tjenester på området. Allegro Kapitalforvaltning har i dag konsesjon for aktiv forvaltning.

– I tillegg til denne nysatsingen ansatte SpareBank 1 Markets for noen dager siden flere erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Gjennom disse to grepene styrker vi vår posisjon i kapitalmarkedet vesentlig, sier Stein Husby.

SpareBank 1 Nord-Norge eier cirka 13 prosent av aksjene SpareBank 1 Markets etter oppkjøpet.

Oslo, 27. februar 2017

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets, mobil 414 02 591

Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes i SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 905 19 774

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 951 26 576

Abonner