SpareBank 1 Markets starter med kapitalforvaltning

SpareBank 1 Markets etablerer kapitalforvaltning som eget forretningsområde med utspring i sterke forvaltningsmiljø i Trondheim og Tromsø.

SpareBank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø av henholdsvis SpareBank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge. De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i SpareBank 1 Markets’ nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på nesten ti milliarder kroner.

- Kapitalforvaltning blir et nytt og spennende forretningsområde som vil komplettere produkttilbudet i SpareBank 1 Markets. Jeg er overbevist om at dette vil styrke miljøene både i Trondheim og Tromsø. Det er her spesialkompetansen innen kapitalforvaltning finnes, og den skal vi bygge videre på, sier administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets.

Tromsømiljø får nøkkelrolle

– Dette betyr at vårt miljø i Tromsø styrkes vesentlig. Det er jeg selvsagt svært glad for. Samtidig er dette et signal om at vi har gjort mye riktig, sier Stig Arne Pettersen, direktør i SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning.

Pettersen leder i dag et lite miljø bestående av han selv, samt to forvaltere.

– Vi kommer til å ansette nye ressurser slik at vi er i stand til å levere større volumer enn i dag. Det totale fagmiljøet i SpareBank 1 Markets blir formidabelt, og det er svært tilfredsstillende at Tromsø får en nøkkelrolle i det videre arbeidet, sier han.

Søker konsesjon for fondsforvaltning

Det fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond for å kunne styrke tilbudet av produkter og tjenester på området.

- I tillegg til denne nysatsingen ansatte SpareBank 1 Markets for noen dager siden flere erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Gjennom disse to grepene styrker vi vår posisjon i kapitalmarkedet vesentlig, sier Stein Husby.

Oslo/Trondheim/Oslo, 28. februar 2017

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets tlf 414 02 591

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i SpareBank 1 SMN tlf 941 78 322

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i SpareBank 1 Nord-Norge tlf 951 26 576

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner