SpareBank 1 med landsomfattende satsing på regnskap

SpareBank 1-alliansen samler seg om en nasjonal satsing på regnskapsvirksomhet, under merkenavnet SpareBank 1 Regnskapshuset. Målet er å passere en milliard kroner i omsetning innen fem år.

- SpareBank 1 Regnskapshuset skal bli en av Norges ledende aktører i regnskapsbransjen. Sammen skal SpareBank 1-bankene bygge opp en nasjonal regnskapsvirksomhet, dette i tråd med alliansens sterke tradisjoner tuftet på regionalt eierskap, sterk tilknytning til eierbankene og nærhet til markedet, sier Jon Havdal på vegne av SpareBank 1 Regnskapshuset. Havdal er administrerende direktør i SpareBank 1 SMN Regnskap i Trondheim.

SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid og hvor SpareBank 1-bankene samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1-alliansen er landets nest største finansaktør med en samlet forvaltningskapital per 31.12.12 på 805 milliarder kroner. I dag driver seks av SpareBank 1-bankene selskaper innen regnskapsvirksomhet. Disse har en samlet omsetning på 415 millioner kroner, 548 ansatte og 46 kontor.

En milliard i omsetning innen fem år
- Ambisjonen er å doble virksomheten og passere milliarden i omsetning innen fem år. SpareBank 1 gir oss et solid eierskap som gir nødvendig finansiell og industriell kraft. Den skal vi benytte til å påvirke utviklingen i en relativt umoden bransje og ta regnskapstjenestene til et nytt nivå, sier Havdal.

Samarbeidet vil være konsentrert om felles merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, innkjøp og utnyttelse av beste praksis.

Stor omstilling
- Regnskapsbransjen står overfor store endringer. Ny teknologi og tøffere konkurranse om kunder og medarbeidere vil prege bransjen. I tillegg vil det skje en tilnærming mot flere bransjer, deriblant bank. Det vil derfor åpne seg unike forretningsmuligheter i samarbeidet mellom bank og regnskapsbransjen, forteller Havdal.

Sterk vekst i Nord-Norge
SpareBank 1 Regnskaphuset Nord-Norge representerer en stor enkeltvirksomhet som går inn i den nye regnskapsalliansen. Selskapet, som har 112 ansatte fordelt på 10 kontor i Nord-Norge, vil passere 80 millioner kroner i omsetning i år.

- Vi har ambisjon om fortsatt vekst, sier adm. direktør Tom R. Aasnes i SpareBank 1 Regnskaphuset Nord-Norge.

SpareBank 1 Regnskaphuset Nord-Norge har oppstått gjennom flere oppkjøp og fusjoner siste året.  Selskapet som eies av SpareBank 1 Nord-Norge har kontorer i Hammerfest, Alta, Tromsø, Balsfjord, Finnsnes, Harstad, Mo i Rana, Mosjøen, Trofors og Sandessjøen.   Selskapets kundegrunnlag er uavhengig av bankforbindelsen til virksomhetene.

Kontaktpersoner  
Tom R. Aasnes mobil 91 56 86 79
Jon Havdal mobil 90 11 25 02

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.