SpareBank 1 Nord-Norge : Invitasjon til presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012

SpareBank 1 Nord-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap for 3. kvartal 2012.
 
Tid: onsdag 31. oktober 2012 kl 08.00
Sted:   Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo
 
Presentasjonen vil bli ledet av:
 
viseadm. direktør Oddmund Åsen
konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
 
Frokost serveres.
 
Velkommen.
 
Tromsø, 10. oktober 2012
 
for SpareBank 1 Nord-Norge    
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner