SpareBank 1 Nord-Norge : Valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge
 
tirsdag 28. februar 2012 kl 11.00 i bankens festsal, 3. etg.
Storgaten 65 i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate. Registrering fra kl 10.00.
 
Innkalling er sendt til alle egenkapitalbeviseiere med kjent adresse.
 
På valg i år er fire medlemmer og to varamedlemmer. Valgperioden er 4 år. I tillegg skal det velges et medlem og to varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne. Disse velges for en valgperiode på 2 år. Det gjøres også et suppleringsvalg til varamedlemmene til valgkomiteen. Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.
 
Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.
 
Resultatet av valget vil offentliggjøres på hjemmesidene til SpareBank 1 Nord-Norge etter avholdte representantskapsmøter 26. og 27. mars 2012.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker