SpareBank 1 Nord-Norge - ÅRSOPPGJØR 2001"Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2001 for banken og konsernet fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2001.

Kontantutbytte på grunnfondsbevis for 2001 fastsettes til kr 15,00 pr grunnfondsbevis. Det avsettes 27,4 mill kroner til utjevningsfondet.

Utbytte utbetales til de grunnfondsbeviseiere som er registrert som eiere pr. 19. mars 2002. Bankens grunnfondsbevis går ex utbytte 20. mars 2002."

Foreløpig årsregnskap viste et årsresultat på 212 mill kroner. Endelig regnskap vedtatt av bankens styre 26.02.2002 viser et resultat på 204 mill kroner, en reduksjon på 8 mill kroner sammenlignet med foreløpig årsregnskap. Endringen skyldes i sin helhet en forverring i resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS.For mer detaljerte opplysninger vises det til vedlagte tallmateriale:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker