SpareBank 1 Nord-Norge - Årsresultat 2009

Rekordresultat med overskudd på 1 milliard kroner

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap som viser et overskudd før skatt på 1002 mill kroner. Dette er en dobling i forhold til fjorårets resultat.

Det er første gang i bankens historie at resultatet er over en milliard kroner.

Vi er svært fornøyde og våre medarbeidere har grunn til å være stolte over resultatet som i dag presenteres, sier adm. direktør Hans Olav Karde.

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom lang tid målbevisst bygd opp reserver for å framstå som en solid bank. Da finanskrisen rammet landet i 2008, var banken solid nok til å ikke måtte selge vesentlige deler av bankens verdipapirer, sier Karde.

For 2009 har vi derfor kunnet oppskrive store deler av disse verdiene, framhever Karde.

En annen positiv faktor, er at landsdelen ble mindre rammet av finanskrisen enn mange fryktet, sier adm.direktør i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tallene for øvrig viser at resultatet av basisdriften dvs. kunderettede aktiviteter, er noe lavere i 2009 enn i 2008. Tapene er på samme nivå som for foregående år.

SpareBank 1 Nord-Norge med sin visjon " For Nord-Norge", kan i 2009 vise til at ca 90 % av resultatet blir i landsdelen.

Hovedstyret betegner resultatet som meget godt og oppsummerer at 2009 ble et betydelig mindre turbulent år enn ventet. De tiltakene som ble gjennomført ga den forventede effekt. I tillegg er næringsstrukturen i Nord-Norge slik at sviktende internasjonal etterspørsel ikke gir store effekter på kort sikt.

Det økonomiske bildet for 2010 vurderes som tilfredsstillende. For konsernet SpareBank 1 Nord-Norge er det realistisk å regne med høy vekst i personmarkedet, mens veksten i bedriftsmarkedet vil være moderat. Det er ikke forventet at antall kunder med betalingsutfordringer vil øke. Bankåret 2010 ventes å vise tilfredsstillende utvikling.

Nøkkeltall for regnskapet (se vedlagte notat side 1). Eventuelle spørsmål rettes til adm.direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51981 eller viseadm.direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no


Tromsø, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-NorgeKjell Kolbeinsen

informasjonsdirektørOm SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 76 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.