SpareBank 1 Nord-Norge - Foreløpig regnskap 2006

REGNSKAPSPRESENTASJON
 
SpareBank 1 Nord-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av foreløpig regnskap
 
onsdag 7. februar kl 17.00 i Shippingklubben, Oslo.
 
Presentasjonen vil bli ledet av:
 
Adm. direktør Hans Olav Karde
Viseadm. direktør Oddmund Åsen
 
 
Etter presentasjonen inviterer vi på middag hvor mølje (torsk, lever, rogn mv) står på menyen.
 
Vi ser fram til et hyggelig møte.
 
 
Av hensyn til middagen ber vi om påmelding innen 2. februar på e-post til:
 
kristin.krane@snn.no  (Tlf. 77 62 24 12)
 
 
 
 

Sparebanken Nord-Norge
 


Hans Olav Karde            
Oddmund Åsen
adm. direktør  
viseadm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker