SpareBank 1 Nord-Norge - meldepliktig handel

I forbindelse med videresalg til ansatte i konsernet har SpareBank 1 Nord-Norge 23.02.2017 kjøpt 150.000 NONG til kurs 57,8333. Bankens beholdning av egne egenkapitalbevis er 151.200 etter dette.

Abonner