SpareBank 1 Nord-Norge - meldepliktig handel

I forbindelse med videresalg til ansatte i konsernet har SpareBank 1 Nord-Norge 24.02.2017 kjøpt 120.000 NONG til kurs 57,75. Bankens beholdning av egne egenkapitalbevis er 271.200 etter dette.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner