SpareBank 1 Nord-Norge - meldepliktig handel

I henhold til styrevedtak om videresalg av NONG med rabatt og bindingstid til ansatte i konsernledelsen, har SpareBank 1 Nord-Norge 25.02.2015 anskaffet 358.480 NONG til kurs 39,8504 og videresolgt disse til primærinnsidere i henhold til oversikten nedenfor:

Navn Anskaffet antall     Kurs        Ny beholdning
Jan-Frode Janson     35.848 33,09 45.371
Rolf Eigil Bygdnes    35.848  33,09  66.142
Geir Andreassen 35.848  33,09 71.574
Liv Ulriksen 35.848  33,09 54.024
Petter Høiseth 35.848  33,09 37.002
Christian Overvaag     35.848  33,09 60.617
Hanne Nordgaard 35.848  33,09 40.093
Trude Glad 35.848  33,09 42.851
Lasse Hagerupsen  35.848  33,09 35.848
Trond Hanssen 35.848  33,09 35.848

Ovenstående primærinnsidere utgjør den samlede konsernledelse i SpareBank 1 Nord-Norge.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.