SpareBank 1 Nord-Norge – meldepliktig handel

I forbindelse med incentivordninger i konsernet har SpareBank 1 Nord-Norge 17.03.2016 kjøpt 124.825 NONG til kurs 37,67. 24.768 NONG er distribuert videre til ansatte. Bankens beholdning av egne egenkapitalbevis er 100.057 etter dette.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes, telefon (+47) 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner