SpareBank 1 Nord-Norge - meldepliktig handel - primærinnsidere

Med henvisning til tidligere melding om at SpareBank 1 Nord-Norge 24.03.2015 har overført 160.654 NONG til ansatte som bonusgodtgjørelse for regnskapsåret 2014:

Følgende primærinnsidere blant de ansatte har fått tildelt 189 NONG hver:

Anniken Aronsen
Ulla Gamst
Bjarne Lind
Vivi Ann Movik
Kjetil Ask Olsen
Svein Ivar Olsen
Vivi-Ann Pedersen
Anniken Skogly
Stian Ørbeck Sørheim
Kirsti Jæger Torkildsen

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner