SpareBank 1 Nord-Norge - meldepliktig handel - primærinnsidere

Med henvisning til tidligere melding om at SpareBank 1 Nord-Norge 24.03.2015 har overført 160.654 NONG til ansatte som bonusgodtgjørelse for regnskapsåret 2014:

Følgende primærinnsidere blant de ansatte har fått tildelt 189 NONG hver:

Anniken Aronsen
Ulla Gamst
Bjarne Lind
Vivi Ann Movik
Kjetil Ask Olsen
Svein Ivar Olsen
Vivi-Ann Pedersen
Anniken Skogly
Stian Ørbeck Sørheim
Kirsti Jæger Torkildsen

Abonner