SpareBank 1 Nord-Norge - Presentasjon foreløpig regnskap 2013

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig regnskap 2013 for SpareBank 1 Nord-Norge inviteres det til presentasjon.

Tid: Onsdag 5. februar 2014 kl. 17.00

Sted: Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler, Myntgaten 3, Oslo

Presentasjonen holdes av konsernsjef Jan-Frode Janson og CFO Rolf Eigil Bygdnes i SpareBank 1 Nord-Norge. Møtet avholdes også med webcast. Link vil bli lagt ut på www.snn.no under Investor Relations.

Presentasjonen arrangeres sammen med SpareBank 1 SMN som på samme møte vil legge fram foreløpige regnskap.

Etter presentasjonen inviteres alle deltakere på middag hvor mølje (torsk, lever, rogn mv) står på menyen. Av hensyn til middagen ber vi om påmelding innen 31. januar til:

alfred.olsen@snn.no eller telefon 469 23 401.

Tromsø, 20. januar 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner