SpareBank 1 Nord-Norge - Representantskapsmøte

Det innkalles til representantskapsmøte
 
tirsdag 13. mars 2007 kl 13.00
 
i Sparebankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.
 
 
Til behandling foreligger:
 
sak 1/2007         Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2007         Årsoppgjøret 2006
sak 3/2007         Revisjonshonorar 2006
sak 4/2007         Kontrollkomitéens melding
sak 5/2007         Utbytteemisjon
sak 6/2007         Kjøp/pant egne grunnfondsbevis
sak 7/2007         Vedtektsendringer
 
 
Representantskapet og hovedstyret behandler deretter i fellesmøte
 
sak 8/2007         Disposisjon av gavefondet
 
Saksdokumentene følger vedlagt (med unntak av sak 3, som vil bli fremlagt i møtet).
 
I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2006, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det "nye" representantskapet er velkommen.
 
Den etterfølgende dag, onsdag 14. mars møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.
 
Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene.   Vel møtt!
 
 
 
Med vennlig hilsen
Sparebanken Nord-Norge
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                         Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                         Adm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner