SpareBank 1 Nord-Norge: 1. kvartal 2017

Report this content

Se vedlagte rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans, Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774.

Rapporten legge også ut på bankens hjemmeside www.snn.no.

Tromsø, 5. mai 2017