SpareBank 1 Nord-Norge: 3. kvartal 2016

Se vedlagte rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør for finans, Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774.

Se også bankens nettside www.snn.no.

Tromsø, 28. oktober 2016

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.