SpareBank 1 Nord-Norge: Benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån NO0010524457 til pari kurs (100 %).

SpareBank 1 Nord-Norge benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån NO0010524457 til pari kurs (100 %). Utestående volum er NOK 165,5 mill, etter tilbakekjøp av NOK 184,5 mill. Call dato er 17. juli 2014. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Rolf Eigil Bygdnes, Finansdirektør, tlf 905 19 774

Ronny Løvberg Sørensen, Finanssjef, tlf 971 05 220

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner