SpareBank 1 Nord-Norge: Benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån NO0010560238 til pari kurs (100 %).

SpareBank 1 Nord-Norge benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån NO0010560238 til pari kurs (100 %). Utestående volum er NOK 100 mill. Call dato er 15.des 2014. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Rolf Eigil Bygdnes, Finansdirektør, tlf 905 19 774
Ronny Løvberg Sørensen, Finanssjef, tlf 971 05 220

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner