SpareBank 1 Nord-Norge: Endelig resultat av emisjonene

Både fortrinnsrettsemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge ble avsluttet fredag 27. september 2013 kl. 16.30 (norsk tid).  Nå foreligger endelig tildeling av nye egenkapitalbevis.
 
Ved utløpet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 Nord-Norge mottatt tegninger for i alt 54,5 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. 33.104.494 egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen ble følgelig overtegnet med 65 prosent. 
 
I ansatteemisjonen mottok SpareBank 1 Nord-Norge tegninger for 22,2 millioner kroner som tilsvarer 1,1 millioner nye egenkapitalbevis fordelt på 247 ansatte.
 
Konsernsjefen har etter fullmakt fra Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge i dag godkjent den endelige tildelingen av egenkapitalbevisene tilbudt i emisjonene. Tildelingen er gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 12. september 2013. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.
 
31,4 millioner egenkapitalbevis, som utgjør 94,8 prosent av de tilbudte nye egenkapitalbevisene i fortrinnsrettsemisjonen, er tegnet og tildelt ved utøvelse av tegningsretter. 1,7 millioner egenkapitalbevis, som utgjør 5,2 prosent, er tegnet og tildelt ved overtegning ved bruk av tegningsretter.
 
Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 8. oktober 2013, jfr. betalingsprosedyrer beskrevet i prospektet.
 
De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen i fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje ca. 10. oktober 2013. De nye egenkapitalbevisene vil ca. 10. oktober 2013 bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner og  bli notert på Oslo Børs ca. 11. oktober 2013.
 
SpareBank 1 Nord-Norge vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et brutto proveny på 749,8 millioner kroner. Ansatteemisjonen gir SpareBank 1 Nord-Norge et brutto proveny på 22,2 millioner kroner.
 
Arctic Securities, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge Markets var tilretteleggere for fortrinnsrettsemisjonen.
 
Tromsø, 3. oktober 2013
 
Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774
 
Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.
 
 

Abonner